Core Heavy Duty

Litelok Core Plus 100cm (Black)

Litelok Core Plus 100cm (Black)
Litelok Core Plus 100cm (Black)
Litelok Core Plus 100cm (Black)

Litelok Core Plus 100cm (Black)

Brand new black Litelok Core Plus 100 cm length. Lock pictured is the lock you will receive.


Litelok Core Plus 100cm (Black)