Core Heavy Duty

1443e Heavy Duty Brake Shoe Kit (23k Linings) New-no Core

1443e Heavy Duty Brake Shoe Kit (23k Linings) New-no Core
1443e Heavy Duty Brake Shoe Kit (23k Linings) New-no Core
1443e Heavy Duty Brake Shoe Kit (23k Linings) New-no Core

1443e Heavy Duty Brake Shoe Kit (23k Linings) New-no Core
Eaton ES Front Brake Systems. NS301 LINING - COMPARABLE TO 23K & 312 LINING.

Consists Of 2 Shoes & Hardware Kit.


1443e Heavy Duty Brake Shoe Kit (23k Linings) New-no Core